Warunki reklamacji

Procedura reklamacyjna sklepu internetowego

Zamówienie i ceny towarów
- Artykuły papiernicze s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, nawet bez uprzedniego pisemnego lub innego powiadomienia;
głównym sposobem składania zamówienia jest po zarejestrowaniu się w e-sklepie, wypełnieniu koszyka zakupów i wysłaniu zamówienia, po uzgodnieniu można również zamówić telefonicznie, mailowo, pisemnie lub osobiście
- każde potwierdzone zamówienie od Papírenská zboží s.r.o. uważa się, że jest to wiążące dla kupującego;
- przy każdym zamówieniu w jakikolwiek sposób należy podać wszystkie niezbędne narodowości kupującego (imię i nazwisko lub nazwa firmy, dokładny adres rozliczeniowy, adres do dostawy towaru, dostępny numer telefonu lub e-mail)


Anulacje

- kupujący ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyny w dowolnym momencie przed jego wiążącym potwierdzeniem, po wiążącym potwierdzeniu tylko w przypadku, gdy sprzedający nie spełnia uzgodnionych warunków dostawy, w przypadku anulowania potwierdzonego zamówienia kupujący jest zobowiązany aby zrekompensować sprzedającemu szkody spowodowane tym działaniem
sprzedawca ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyny, głównie z powodu zaprzestania produkcji towaru lub znacznej zmiany ceny u dostawcy towaru
- w przypadku odstąpienia od umowy przez sprzedającego, sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z kupującym i zaproponuje najlepsze możliwe rozwiązanie problemu z zamówieniem, w przypadku wpłaconej już kaucji za towar lub pełnej zapłaty za towar, to kwota zostanie natychmiast zwrócona kupującemu

Termin dostawy towarów

- towar jest na magazynie, czas dostawy 2-4 dni robocze
- towaru nie ma w magazynie, zostanie ustalony wstępny termin dostawy, który zostanie indywidualnie przekazany kupującemu

 

Skarga

- termin rozpatrywania reklamacji jest zgodny z ustawą nr 634/1992 Dz. trzydzieści dni
- reklamacje podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Handlowego
- w przypadku wady towaru, która ujawni się w okresie gwarancyjnym, kupującemu przysługuje bezpłatna naprawa lub wymiana
- w celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji należy najpierw skontaktować się z nami i uzgodnić tryb reklamacji, kontakt jest możliwy osobiście, telefonicznie, e-mailem lub pisemnie, patrz zakładka Kontakty
- w przypadku przesłania reklamowanego towaru pocztą konieczne jest wcześniejsze nawiązanie ww. pierwszego kontaktu
- bez uprzedniego uzgodnienia reklamowany towar nie zostanie przyjęty do reklamacji, sprzedawca ma prawo odmówić wysyłki
- okres gwarancji ulega zawieszeniu od dnia zgłoszenia reklamacji do czasu, w którym kupujący był zobowiązany do przejęcia rzeczy;
- kupujący może również zażądać rabatu od ceny zakupu towaru, rabat ten może być przyznany w przypadku, gdy towar ma wady uniemożliwiające mu spełnienie danego celu
w przypadku zastosowania rabatu kupujący przyjmuje do wiadomości, że wady, za które udzielono rabatu, nie mogą być reklamowane w przyszłości

Adres Sprzedawcy do składania reklamacji:
Papírenské zboží s.r.o.
Plucárna 3919/11
695 01 Hodonín

- towar musi być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu
- towar nie może być w żaden sposób używany
- towar nie może być w żaden sposób uszkodzony
- przesyłka musi być kompletna, więc tak jak ją otrzymałeś, należy ją również odesłać wraz z. akcesoria, instrukcje itp. wraz z oryginalnym dowodem zakupu
- wyślij towar zarejestrowany i ubezpieczony, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie w drodze do nas
- towar nie może być odesłany za pobraniem, towar wysłany w ten sposób nie zostanie przez nas przyjęty
- zwrot towaru jest możliwy po uzgodnieniu i osobiście
- jeśli wszystkie określone warunki zwrotu towaru są spełnione, pieniądze za towar odeślemy przekazem pocztowym na podany adres lub przelewem na konto bankowe
- w przypadku niespełnienia warunków zwrotu towaru nie przyjmiemy odstąpienia od umowy kupna i odeślemy towar na Twój koszt

 

Sprzeczność umowy kupna

W przypadku, gdy przedmiot po odebraniu przez kupującego nie jest zgodny z umową kupna (zwaną dalej „sprzecznością z umową kupna”), kupujący ma prawo zażądać od sprzedającego przywrócenia przedmiotu do stanu odpowiadającego umowę kupna bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki, zgodnie z wymaganiami kupującego, poprzez wymianę przedmiotu lub jego naprawę; jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może żądać rozsądnego obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący wiedział o naruszeniu umowy kupna przed odebraniem przedmiotu lub sam spowodował naruszenie umowy kupna. Niezgodność z umową kupna, która ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od dnia odbioru rzeczy, uważa się za niezgodność istniejącą już w momencie jej odbioru, chyba że jest to sprzeczne z charakterem rzeczy lub jeśli nie zostanie udowodnione inaczej.
Przez zgodność z umową kupna rozumie się w szczególności, że sprzedawana rzecz ma wymagane umową właściwości i właściwości użytkowe, opisane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela lub oczekiwane na podstawie prowadzonej przez nich reklamy, lub jakość i właściwości użytkowe typowe dla rzeczy tego rodzaju, że spełnia ona wymagania przepisów prawa, jest to odpowiednia ilość, miara lub waga i odpowiada celowi, jaki sprzedawca podaje dla używania rzeczy lub dla którego rzecz jest zwykle używany.

Dane na stronach

Wszystkie informacje podane na stronie www.papiergastro.pl są niewiążące i podlegają potwierdzeniu przez operatora (sprzedawcę). Papírenské zboží s.r.o. ma prawo do zmiany cen i zmiany oferty towarów bez uprzedniego pisemnego lub innego powiadomienia, w przypadku zmiany ceny po zapłaceniu zaliczki przez kupującego (o ile nie uzgodniono inaczej), zaliczka ta zostanie mu zwrócona w drodze umowy .

Piktogram

127 653 gatunków
produkty w magazynie

Piktogram

Dostawa towarów do
sklepy z cegły i zaprawy

Piktogram

Bezpłatny transport
ponad 800 zł

Piktogram

Dostarczamy towary w ciągu
2 dni w magazynie

Piktogram

Potrzebujesz porady?
Pomożemy Ci!

Blue Envelope